Välkommen!


Komvux Malmö Vård och omsorg är en del av 
Malmö stads kommunala vuxenutbildning

Vår verksamhet finns i kvarteret
Margareta. Kungsgatan 44

OBS!
Vi har en hemsida för elever.
Klicka på länken komvuxmalmo.skola.malmo.se
Under Logga in elev finns Kungsgatan 44.
Klicka på Våra enheter
och välj Vård och omsorg.
Endast inskrivna elever kommer åt den.