Programfördjupningar VO 19 och 20

Genom valbara kurspaket kan du
specialisera dig inom olika 
områden
med sikte på att arbeta inom
äldreomsorg, psykiatri, 
sjukvård eller
funktionsnedsättning.


Äldres hälsa

                                                         

Psykiatri

Akutsjukvård

Funktionsnedsättning
LSS