Välkommen till programfördjupning Akutsjukvård!

Kurserna Medicin 2 och Akutsjukvård.
Lärare 

Skolverket Medicin
Skolverket Akutsjukvård

Kurslitteratur 
 
Sanoma

Något av alternativen
nedan kan användas för Medicin 2:


 
 
 
Liber
 
 
Gleerups


Google classroom

Välkomna till kurserna Medicin 2 och Akutsjukvård.

Du kommer att hitta all information vad gäller schema och studieupplägg i 
Google Classroom så snart kursen startar.