Funktionsnedsättning

Lärare

Kurslitteratur

Specialpedagogik 2
Författare: Monica Johansson
Förlag: Liber
ISBN: 9789147108329
Vårdpedagogik och handledning


Författare: Rune Johansson, Lars Skärgren
Förlag: Liber
ISBN: 9789147108053Socialpedagogik
Författare: Sarah Johansson, Lars Skärgren
Förlag: Liber
ISBN: 9789147108374
Google Classroom

Välkomna till kurserna 

Du kommer att hitta all information vad gäller schema och studieupplägg i 
Google Classroom så snart kursen startar.