Äldres hälsa


Välkommen till fördjupning om äldres hälsa.

Lärare:
Birgitta Larsson
birgitta.larsson7@skola.malmo.se
Kristina Hallberg kristina.hallberg@skola.malmo.se   

Tel.nr 0768-537093