Psykiatri 2 / Samhällsbaserad psykiatri

Lärare: Benite Segerhagen Lindberg, Liliana Wällstedt


Samhällsbaserad psykiatri
Andersson Höglund
Sanoma
ISBN:52315163

Välkomna till kurserna Psykiatri 2/Samhällsbaserad psykiatri.

Du kommer att hitta all information vad gäller schema och studieupplägg i 
Google Classroom så snart kursen startar.