Psykiatri 2

I den här kursen kommer du att få fördjupade kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar, samt utveckla förståelse för hur behandling, vård, omsorg och omvårdnad utformas kring patienter och brukare.

Lärare: Monica Emmanoulidou

Kurslitteratur

Psykiatri 2
Andersson Höglund
Sanoma
ISBN: 52316412