Meddelanden

Vecka 51.

skickad 12 dec. 2014 04:34 av Okänd användare

Lektion i samhällsbaserad  psykiatri  är tisdagen 15/12 klockan 12:30 i sal B 225.
Vi kommer att tala om förbättrings och kvalitetsarbete inom den samhällsbaserade psykiatrin . 
Det är bra om alla kan tillföra sina erfarenheter från kursen och era intryck från fältststuder och APL, som ligger till grund från uppgift 4 .
Torsdag den 18/12  klockan 12:30. 
Slutsummering av kursen och utvärdering . / Betyg i kursen, meddelas till er. 
Fredag  den 19/12 klockan 12:00 
Avslutning med tårta och kaffe (the )  i metodköket . Ulrike och Helene närvarar.  

Välkomna tillbaka från APL vecka 50

skickad 3 dec. 2014 08:56 av Okänd användare

Hej . 
Välkomna tillbaka från er APL .  
Jag kommer att vara med och lyssna på era redovisningar som ni har för Ulrike tisdag tom fredag förmiddag . 
Ni ska göra en skriftlig kortare sammanställning i form av ett " paper " , som ska innehålla följande : Hur ska öppenvården utvecklas för att 
fungera bättre utifrån dina erfarenheter från din APL inom Psykiatrin.  Vad fungerar bra i öppenvården och vad fungerar mindre bra enligt dina intryck av möten med patienter och studiebesök samt samtal med handledare och övrig personal . 
På vilket sätt kan den psykiska hälsan bli bättre av en väl fungerande  öppenvård, samordningens betydelse   och meningsfull  sysselsättning för patienterna.  Jag kommer utöver era redovisningar tillsammans med Ulrike , ha tid utlagd för samhällsbaserad psykiatri  i en avslutande del  för kursen . Betyg meddelas under slutet av vecka 51.  Fredag den 19 december är det avslutning i utbildningen . 
Hälsningar Helene

vecka 43

skickad 20 okt. 2014 03:57 av Okänd användare

Onsdagen den 22/10 
  kommer vi att fortsätta redovisningar från era studiebesök från olika öppenvårdsverksamheter/föreningar i  Malmö stad. 
Jag kommer att läsa och bedöma samtliga inlämnade tentamensuppgifter gällande " Nora  och bli klar med samtliga inlämningar senast tisdag 21 
/10 ".  De som inte lämnat hemtentamen gällande Nora, kommer  istället få ett skriftligt prov ( tidpunkt för prov  meddelas  senare )
Vi kommer i veckan  att behandla kapitel 5 i kursboken  Samhällsbaserad psykiatri  samt kapitel 8 om förbättrings och kvalitetsarbetee. 
På torsdag får ni uppgift nr 4  , som handlar om hur man kan förbättra och öka kvalitén inom den psykiatriska vården. 
Fredag 23/10 kommer vi ägna åt utvärdering av kursen hitintills , ni får individuella bedömningar av mig gällande om hur ni ligger till i kursen. 
Redovisning av uppgift 4 sker i muntlig och skriftlig  form vecka 51 , när ni åter kommer till skolan efter avslutad APL. 
Hälsningar Helene

Vecka 42

skickad 13 okt. 2014 02:47 av Okänd användare


I vecka 41 talade vi  om klassifikationsystem enligt för funktionshindrade enligt  ICF ( internationell Classification of Functioning, Disability and Health. 
Vi diskuterad om vad ICF står för. Vi berörde i sammanhanget också DSM 5 kriterierna  och om den huvudsakliga skillnaden mellan de olika diagnos/systemen.
Läs sid 48 i kurs boken samt se föreläsningsfilmen Psykisk ohälsa 2014  som finns inlagd på kursen sight  ( se Samhällsbaserad psykiatri ) .
Dsm är en medicinsk diagnos och Icd  är en funktionsinriktad diagnos.  Vi  Talade om återhämtning  och om ett socialpedagogiskt arbetssätt och socialpsykiatriskt  arbetsätt. Läs kapitel 3 i kursboken .  Fredagen den 10 /10 var vi på på Psykiatrins världshälsodag  på Gustav Adolfstorg. vi fick information från olika brukarföreningar inom psykiatrin samt från representanter från myndigheter , teaterföreställning med mera.
Vecka 42:  Tisdag 14/10  summering av intrycken från Världshälsodagen  i Psykiatrin ,  Diskussion om program föreläsningen (film )  om föreläsningen Psykisk ohälsa 2014 som finns på sighten . Fortsatt redovisning från studie samt besök .  Vi kommer att behandla om och tala om modeller för samverkan se sid 113 , samverkan på olika nivåer, case management .  Utdelning och genomgång av hemtentamen om fallet " Nora" som finns att lyssna på radiolänken på sighten Samhällsbaserad Psykiatri.  På torsdag 16/10  går det bra för er som hellre vill göra tentamen i klassrummet  , kommer som vanligt till lektionen. Ni som väljer att göra tentamen hemma  , får göra uppgiften hemifrån enligt anvisning för tentamensuppgiften.  Uppgiften bygger på era kunskaper i Stigmatiseringsprocessen. återhämtningsprocessen samhällets  insatser och kring modell för samverkan samt era reflektioner och synpunkter om fallet " Nora" Sammanfattning av lektionen tisdagen 14 /10 : Vi gick igenom om återhämtningsprocessen , Socialtjänstens ansvar och om olika former av bistånd. Casemanagement, samordning av insatser , vi gick igenom modellen för samverkan ( sid 113 ) . Vi såg en film om en ung kvinna som har Schizofreni och om det stöd som hon fick av en skötare från Socialpsykiatriska öppenvårdsteamet . Vi talade om hur vi upplevde skötarens professionella förhållningssätt till den unga kvinnan . Vi talade om professionellt förhållningssätt i Psykiatrin  , (vi kommer att beröra detta ämne mera framöver ).
 


Vecka 41

skickad 6 okt. 2014 00:43 av Okänd användare

Förra veckan var det fältstudier i form av studiebesök i öppna verksamheter i arbetet med uppgift 1 . 
Den samhällsbaserade psykiatrin ska handla om återhämtning och inkludering i syfte att ge hälsa och delaktighet för att motverka stigmatisering .
Jag träffade några av er som läser kursen i fredags för handledning av uppgiften . På torsdag ses vi för redovisning av studiebesök och intryck samt reflektioner. 
Ni som ännu inte fått en tid till studiebesök får vänta med er redovisning . Det är inte alltid man får den tid man önskar för besöket.   Vi kommer utöver redovisning av studiebesök  för er som är klara  ( alla ska vara med och lyssna ) , gå igenom återhämtningsprocessen  se kapitel 3 ( kursboken )  samt om stöd och hjälpåtgärder se kaptitel 4 (kursboken ) . Fundera kring hur samhället har levt upp till målsättningen i den nationella psykiatrisamordningen  ( SOU 2006: 100)  där det anges om fyra övergripande mål för samhällets insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning se sid 59 i ( kursboken )  rubrik Ambition och ansvar .  Det är bra om ni läser kapitel 3 i kurslitteraturen tills vi ses på torsdag . 
Vi ses på torsdag eftermiddag klockan 12:30 . 
Fredagen den 10/10  klockan 12:00-15:00 är det Psykiatrin världsdagen  för psykisk hälsa Lokalt forum med teater" Psykbryt" med flera brukarföreningar och myndigheter. Vi ses på Gustav adolfs torg framför MC . Donalds klockan 12:30.  Lektionen på skolan på fredag eftermiddag är detta studiebesök .  OBS ingen ordinare lektion på skolan.  Passa på att få kunskap och ställ frågor om återhämtning och stöd .  Hälsningar Helene

Vecka 40

skickad 6 okt. 2014 00:02 av Okänd användare

Vecka 40 kommer vi att arbeta med återhämtningsprocessens olika skeenden , återhämtningens betydelse  samt om brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och det professionellas roll i detta . Arbete med fältstudie uppgiften . Fredag 3 oktober 8:30- 11:30   finns möjlig tid till  att göra ett  fältstudiebesök. 


Vecka 39

skickad 5 okt. 2014 23:56 av Okänd användare

Under vecka 39 har vi sett filmen " Beckomberga ett nedlagt mentalsjukhus", samt från filmen tagit del av två före detta patienter om deras upplevelser av stigmatisering och betydelsen av en mötesplats för psykiskt funktionshindrade personer  för att skapa delaktighet och sysselsättning. 
Vi har under veckan behandlat kapitel sid 7-35 som handlar om Socialpsykiatrins/psykiatrins historik , stigmatisering, stigmatiseringsprocessen. 

1-7 of 7