Vecka 42

skickad 13 okt. 2014 02:47 av Okänd användare

I vecka 41 talade vi  om klassifikationsystem enligt för funktionshindrade enligt  ICF ( internationell Classification of Functioning, Disability and Health. 
Vi diskuterad om vad ICF står för. Vi berörde i sammanhanget också DSM 5 kriterierna  och om den huvudsakliga skillnaden mellan de olika diagnos/systemen.
Läs sid 48 i kurs boken samt se föreläsningsfilmen Psykisk ohälsa 2014  som finns inlagd på kursen sight  ( se Samhällsbaserad psykiatri ) .
Dsm är en medicinsk diagnos och Icd  är en funktionsinriktad diagnos.  Vi  Talade om återhämtning  och om ett socialpedagogiskt arbetssätt och socialpsykiatriskt  arbetsätt. Läs kapitel 3 i kursboken .  Fredagen den 10 /10 var vi på på Psykiatrins världshälsodag  på Gustav Adolfstorg. vi fick information från olika brukarföreningar inom psykiatrin samt från representanter från myndigheter , teaterföreställning med mera.
Vecka 42:  Tisdag 14/10  summering av intrycken från Världshälsodagen  i Psykiatrin ,  Diskussion om program föreläsningen (film )  om föreläsningen Psykisk ohälsa 2014 som finns på sighten . Fortsatt redovisning från studie samt besök .  Vi kommer att behandla om och tala om modeller för samverkan se sid 113 , samverkan på olika nivåer, case management .  Utdelning och genomgång av hemtentamen om fallet " Nora" som finns att lyssna på radiolänken på sighten Samhällsbaserad Psykiatri.  På torsdag 16/10  går det bra för er som hellre vill göra tentamen i klassrummet  , kommer som vanligt till lektionen. Ni som väljer att göra tentamen hemma  , får göra uppgiften hemifrån enligt anvisning för tentamensuppgiften.  Uppgiften bygger på era kunskaper i Stigmatiseringsprocessen. återhämtningsprocessen samhällets  insatser och kring modell för samverkan samt era reflektioner och synpunkter om fallet " Nora" Sammanfattning av lektionen tisdagen 14 /10 : Vi gick igenom om återhämtningsprocessen , Socialtjänstens ansvar och om olika former av bistånd. Casemanagement, samordning av insatser , vi gick igenom modellen för samverkan ( sid 113 ) . Vi såg en film om en ung kvinna som har Schizofreni och om det stöd som hon fick av en skötare från Socialpsykiatriska öppenvårdsteamet . Vi talade om hur vi upplevde skötarens professionella förhållningssätt till den unga kvinnan . Vi talade om professionellt förhållningssätt i Psykiatrin  , (vi kommer att beröra detta ämne mera framöver ).
 


Comments