Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lärare: 


Kurslitteratur
 
Demensboken

Kan laddas ned som pdf!
Gratis!Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Margareta Skoog
Sanoma 2012
ISBN 978152319666

Lyssna på boken!Välkomna till kursen Vård och omsorg vid demenssjukdomar.

Du kommer att hitta all information vad gäller schema och studieupplägg i 
Google Classroom så snart kursen startar.