Välkommen!


Komvux Malmö Vård och omsorg är en del av 
Malmö stads kommunala vuxenutbildning

Vår verksamhet finns i kvarteret
Margareta. Kungsgatan 44

Hittar du inte på hemsidan?
Calle och jag (Helle) håller på att bygga upp drivestrukturen till den nya hemsidan.
Det innebär att saker och ting försvinner på denna sida. Du hittar det som har försvunnit i din Drive.
Under Delade enheter klickar du på KVM Vård och omsorg, där hittar du det som saknas.

OBS!
Vi har en hemsida för elever.
Klicka på länken komvuxmalmo.skola.malmo.se
Under Logga in elev finns Kungsgatan 44.
Klicka på Våra enheter
och välj Vård och omsorg.
Endast inskrivna elever kommer åt den.