Hem‎ > ‎Klasser‎ > ‎Lärling 8‎ > ‎Kurser‎ > ‎

Hälsopedagogik


Lärare: Lisbeth Nordin-Ståhlberg


Litteratur
Författare, Anna-Karin Axelsson
Förlag, Sanoma utbildning
ISBN 978-91-523-3117-0
Planering
*Vecka 43: 
-Vad är hälsopedagogik?
-Vad är Hälsa?
-Gör din egen Hälsoprofil. Se bok.
-Folkhälsa och Folkhälsoarbete.

*Vecka 44:
-Nationell Folkhälsa:
I grupp arbeta med de nationella målen. Examinationsuppgift. Se class-room.

*Vecka 45:
-Barns, ungas och vuxnas hälsa.
-Vad är Hälsa för dig? Redovisa din egen hälsa.

*Vecka 46:
-Forts Barns, ungas och vuxnas hälsa.

*Vecka 47:
-Äldres Hälsa. Se class-room. Inlämningsuppgift, enskilt arbete.Examinationsuppgift.
Dead-line för uppgift om de nationella målen.

*Vecka 48:
-Redovisning av de nationella målen
Månd:
8.30: Hälsa i arbetslivet. 
09.00: Barns,ungas uppväxtvillkor.
10.00: Ekonomiska och sociala förutsättningar.
11.00:

Torsdag: 
8.30:
09.00: Sexualitet,reproduktiv hälsa.
09.30: Skydd mot smittspridning
10.00: Matvanor, livsmedel.
11.00: Fysisk aktivitet
12.30:Barns ungas uppväxtvillkor
13.30: Delaktighet,inflytande
14.00: Spel,Tobak,Doping.
 14.30: Hälsofrämjande Hälso, sjukvård


*Vecka 49:
-Internationell Folkhälsa
-Milleniummålen
-Agenda 2030
-Hållbar utveckling
Deadline för inlämning av enskilt arbete med Äldres Hälsa.

*-Hälsopedagogiskt arbete
-Olika begrepp
-Arbetsmodeller och metoder
-Att motivera till förändring

*Hälsofrämjande Arbetsmiljö
-Hälsa på arbetsplatsen
-Arbetsmiljölagen
-Hälsofrämjande arbetsplats

*Vecka 50
-Redovisning av det enskilda arbetet om Äldres Hälsa.
Redovisning i  grupper .
Grupp 1: Torsd 15/12 8.30-11.00:
Mohamed
Solomon
Khadija
Patrik
Huyla
Martin
Hampus
Selina

Grupp 2 :. Torsd 15/12 11.30-14.00
Siriphak
Jadviga
Amal
Florentina
Tundar
Azin
Hanna
Phirunrat

Grupp 3: Månd 19/12 08.30-11.30
Katarina
Isabelle
olivia
Arbnesha
Ivone
Monica
Nathalie

*Vecka 51
Tisd 20/12. 12.30-15.30:
-YRK och Hälsopedagogisk final.