Kontakt 

Komvux Malmö Universitetsholmen 
Finns på Kungsgatan 44 i kvarteret Margareta.
(Värnhemsskolan)
     

Kontakt administration  måndag - fredag 8.30 -16.30 
tel 0708-26 11 52 och  040-34 19 48