Arbetsplatsförlagt lärande =APL 

I många kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande. 
Det innebär att delar av kursens lärande förläggs