Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot 
programmets karaktär och det tänkta yrket. 
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd 
för arbete inom ett visst yrkesområde. 

Här finns information och elevexempel som visar hur 
gymnasiearbetet kan genomföras och bedömas.


Lästips!
Gymnasiearbetet Yrkesprogrammen - en lathund av Björn Ericson 
Finns att låna på biblioteket
.