Vård och omsorg 2

Lektionsmaterial

Länkar och filmer

Provtagning

Urinprovtagningar: urinodling, combur och nitrit test, urinanalysator

Faeces provtagning: faeces, hb samt faeces odling

Sårodling samt halsodling

Kapillär prover

Demonstration P-glukos

Diabetesbehandling

Insulingivning med penna – finns även på undervisningsfilm
Länkar och filmer

Kontroller

Saturationsmätning

Sondmatning

Andningsvård

Syrgasbehandling

Sugning av övre luftvägar 

Urin


Stomivård