Specialpedagog

Välkommen till Studieverkstaden!


Hos oss kan du få stöd i dina studier. Det går bra att komma både enskilt och i grupp. Vi finns i G 2076

Boka in tid med specialpedagog Lidija Lazarevic som sitter i E2060 och i Studieverkstaden enligt schemat på informationsskärmen.

Vi som arbetar i Studieverkstaden är:

 Namn Stöd Kontakt
Helle Datorstöd SMS:a 0708-469979 se separat flik "It-pedagog" för tider.
Lidija Studieteknik SMS:a 0708-427242
lidija.lazarevic@skola.malmo.seKära elev!

Specialpedagogen hjälper lärare med extra anpassningar för elever som finns i svårigheter relaterade till lärande. Specialpedagogen bidrar till att skolans miljö anpassas till eleverna och inte tvärtom. Det kallas för tillgänglighet och inkludering.

När du känner att det är svårt att hantera studiemängd, tidsbrist eller du saknar metoder för att klara kurser, sök din specialpedagog.

Lidija Lazarevic

TIPS!

Studieteknik

Digitala verktyg för vux

Inlästa böcker

Anpassningar & tillgänglighet

Inläsningstjänst - alla kursböcker som ljud!