Hem‎ > ‎Studieinformation‎ > ‎

Urkund

När du är klar med ett arbete/uppgift ska du, 
om läraren begärt det, skicka det till Urkund 
för analys.

Vad är urkund?
För att eliminera risken för plagiering, 
dvs. fusk, ska en del av de arbeten som 
lämnas in skickas via Urkund. Det är ett program som scannar av internet för att 
se att inte texten finns publicerad på något annat ställe. Om du citerar text från 
internet, en bok eller tidskrift, var noga med
att markera detta och ange källan.


Gör så här.
Öppna upp ditt arbete.
Under Arkiv, i ditt dokument i Classroom välj E-post som bilaga.

I meddelandefältet skriver du ditt namn, uppgiftens namn och kursens namn.
Skriv in analysadressen
(namn.namn.rokv@analys.urkund.se) du fått av din lärare i Till-fältet och klicka på OK.

Nu har du skickat iväg ditt arbete.
 
Viktigt! 
Vid eventuella omarbetningar skall du inte skicka det till Urkund igen. 
Du ska inte skicka samma dokument via Urkund mer än en gång!